Raadscommissievergadering 22 februari 2021

Algemene informatie
PlaatsDigitaal (via MS Teams)
Tijd19:30 uur
VoorzitterL.A.P. Cremers

Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/1cjplOpkUZ4
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: de raadsconsultatie Regionale Energie Strategie (RES); de evaluatie van de verkeersproef; de verdiepingsvisie centrum Offenbeek; de vaststelling van het bestemmingsplan Krommenhoek 3a, Reuver; de verlenging van het integraal jeugdbeleid; de oplossing voor de scheur in het ondiep van Zwembad de Bercken; en over de subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming 2020.
De vergadering start om 19:30 uur en is via de livestream te volgen voor publiek

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 11 januari 2021

5 - Raadsconsultatie Regionale Energie Strategie (RES)

6 - Evaluatie verkeersproef

7 - Verdiepingsvisie centrum Offenbeek

8 - Vaststelling bestemmingsplan ‘Krommenhoek 3a’ Reuver

9 - Verlenging integraal jeugdbeleid

10 - Oplossing scheur ondiep bad Zwembad De Bercken

11 - Subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming 2020

12 - Sluiting