Besluitvormende raadsvergadering 7 november 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd13:00 uur
VoorzitterW.G.H.M. Rutten

Begrotingsbehandeling in twee termijnen:
13.00 - 15.00 uur eerste termijn
19.30 - 23.00 uur tweede termijn

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Behandeling programmabegroting 2020 in eerste termijn

5 - Schorsing van de vergadering

6 - Heropening van de vergadering

7 - Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020

8 - Rondvraag

9 - Sluiting