Besluitvormende raadsvergadering 6 oktober 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agendapunten 1 t/m 20 worden behandeld op 6 oktober. We schorsen de vergadering vervolgens tot 7 oktober en behandelen dan agendapunten 21 t/m 29. De agenda voor beide avonden staat vast.

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 23 juni 2014

5 - Ingekomen stukken

6 - Kadernota paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing

7 - Kadernota paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen

8 - Kadernota paragraaf C Financiering

9 - Kadernota paragraaf E Verbonden partijen

10 - Kadernota paragraaf F Grondbeleid

11 - Kadernota paragraaf G Lokale heffingen

12 - Financiƫle verordening gemeente Beesel 2015

13 - Eerste bestuursrapportage 2014

14 - Vaststellen verordening Basisregistratie Personen (BRP)

15 - belastingtaken Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen GR BsGW

16 - Definitieve vaststelling wegenlegger

17 - Vaststelling bestemmingplan Molenveld- Zuid en naamswijziging naar Oppe Brik.

18 - Vaststelling grondexploitatie Oppe Brik.

19 - Vaststelling: gemeente ontwikkelt zelf koopwoningen

20 - Vaststelling: gemeente ontwikkelt samen met LHB de werk-wooneenheden

21 - Optimalisatie herinrichting Heerstraat Kesselseweg

22 - Het beleidsplan Participatiewet 2015-2018 'Iedereen doet mee' en de verordeningen Participatiewet 2015

23 - Beleidsplan en verordening Wmo 2015

24 - Uitvoeringsplan jeugdhulp gemeente Beesel 2015

25 - Verordening jeugdhulp gemeente Beesel 2015

26 - Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

27 - Vaststellen begrotingswijzigingen oktober 2014

28 - Rondvraag

29 - Sluiting