B&W publicatie 24 november 2020

Algemene informatie
PlaatsMS Teams
Tijd09:15 uur

Agenda

2 - Openbare besluitenlijst B&W 2020-11-24

3 - Collegevoorstel aanpassing regeling bijzondere kosten pleegzorg 1-1-20

4 - Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Sturing en Inkoop fase 3

5 - Collegevoorstel Investeringsagenda en Regiodeal 24112020

6 - Collegevoorstel Verordening winkeltijden gemeente Beesel 2021

7 - RIB - resultaten haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum

8 - Collegevoorstel principeverzoek voor nieuwe woning naast Broeklaan 92

9 - Collegevoorstel verzoek om standpunt van gemeente inzake ombuigingen in begroting

10 - Collegevoorstel toezichthouder kwaliteit