Besluitvormende raadsvergadering 21 oktober 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterW.G.H.M. Rutten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen- Nieuws uit (regionale) werkgroepen | gemeenschappelijke regelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 16 september 2019

5 - Ingekomen stukken

6 - Opstellen beleid: Financiële verordening 2020

7 - Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beesel (213a-verordening)

8 - Behandeling rekenkamerrapport 'Armoedebeleid in Beesel'

9 - Rondvraag

10 - Sluiting