Besluitvormende raadsvergadering 27 maart 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 6 februari 2017

5 - Ingekomen stukken

6 - Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2017

7 - Wijziging verordening startersleningen 2017.

8 - Voorlopige jaarrekening 2016 en conceptbegroting 2018 Grenspark Maas Swalm Nette

9 - Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen; visie van de gemeenschap

10 - Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.

11 - Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten

12 - Rondvraag

13 - Sluiting