Besluitvormende raadsvergadering 8 maart 2021

Algemene informatie
PlaatsDigitaal (via MS Teams)
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via digitaal via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/MN699KCabvE
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: de raadsconsultatie Regionale Energie Strategie (RES); de verkeerscirculatie centrum Reuver; de verdiepingsvisie centrum Offenbeek. Ook beslist de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan Krommenhoek 3a Reuver; de verlenging integraal jeugdbeleid; de oplossing voor de scheur in het ondiep van Zwembad de Bercken; en over de subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming 2020.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen (nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijsten van de opiniërende raadsvergadering van 18 januari 2021 en de besluitvormende raadsvergadering van 25 januari 2021

5 - Ingekomen stukken

5.1 - Voorstel ter afhandeling college

5.2 - Voorstel ter kennisgeving

5.3 - VNG-ledenbrieven

5.4 - Artikel 44 vragen

5.5 - Brieven Rekenkamercommissie

5.6 - Raadsinformatie / raadsconsultatiebrieven

6 - Raadsconsultatie Regionale Energie Strategie (RES)

7 - Verkeerscirculatie centrum Reuver

8 - Verdiepingsvisie centrum Offenbeek

9 - Vaststelling bestemmingsplan Krommenhoek 3a Reuver

10 - Verlenging integraal jeugdbeleid

11 - Oplossing scheur ondiep Zwembad De Bercken

12 - Subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming 2020

13 - Motie vreemd aan de orde van de dag - paragraaf subsidiemogelijkheden - VLP

14 - Motie vreemd aan de orde van de dag - beschermd dorpsgezicht Beesel - Samen Verder

15 - Motie vreemd aan de orde van de dag - Speel- en sportvoorzieningen kern Beesel - Beeselse Lijst

16 - Rondvraag

17 - Sluiting