B&W publicatie 8 februari 2022

Algemene informatie
PlaatsCommissiekamer
Tijd09:15 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Agenda

2 - Openbare besluitenlijst B&W 8-2-2022

3 - Uitnodigingen college

3.1 - lunchbijeenkomst voor collegeleden in de gemeente Heerlen

4 - Gemeentefonds 2021, september- en decembercirculaire + afspraken t.a.v. inzet post onvoorzien

5 - BRP Uittreksel

6 - PHO 10 februari

7 - Mandaat en volmacht aanbesteding trapliften

8 - Verlenen omgevingsvergunning milieu en bouw Sint Lambertusdijk 2a Reuver