B&W publicatie 4 mei 2020

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Vaststellen collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet en de verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO

4 - Zienswijze begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 gemeenschappelijke regelingen BsGW, Veiligheidsregio Limburg Noord, WAA, MGR SDLN, Omnibuzz, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Maasveren, RUD Limburg Noord.

5 - Noodsteun ML5

6 - Verlenging raamovereenkomst met Otto Ooms B.V. voor de levering van trapliften van 1-11-2020 t|m 1-11-2022

7 - Agenda portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein d.d. 7 mei 2020

8 - Ontwerp bestemmingsplan 'Keulseweg 27 Reuver'

9 - Uitbreiding parkeerplaats Rustoord

10 - BenW - Raadsinformatiebrief 'Haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrum'

11 - Art 45 vraag over Maasveren

12 - Raadsinformatiebrief onderzoek brandveiligheid gevels

13 - Verkeersproef Reuver