Besluitvormende raadsvergadering 25 maart 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten

1 - Opening

2 - Mededelingen- nieuws uit (regionale) werkgroepen|gemeenschappelijke regelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 28 januari 2019

5 - Ingekomen stukken

6 - Programma-indeling begroting 2020

7 - Krediet Hazenkamp

8 - Partnerschap Beesel - Brüggen

9 - Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht

10 - Raadsvoorstel - Evaluatie amendement gratis innemen grof tuinafval en grof huishoudelijk restafval

11 - Gebouwen beheerplan 2019-2022

12 - Betreft vaststelling Bomenverordening 2019, Beleidsregel en Lijst Beschermde houtopstanden

13 - Vaststelling ambitie invoering Omgevingswet gemeente Beesel

14 - sportbeleid: Samen Fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022

15 - Vaststellen verordening vertrouwenscommissie burgemeestersbenoeming

16 - Rondvraag

17 - Sluiting