Raadscommissievergadering 28 oktober 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterW.G.H.M. Rutten

De behandeling van de programmabegroting is een uitzonderlijke cyclus op het gebied van voorbereiding en doorlooptijd.
Omwille van eenduidigheid (raadpleging en annotatie op 1 locatie) hebben we de vergaderstukken gepubliceerd onder de
raadsvergadering van 7 november 2019 over de begroting 2020. Wij verzoeken u de stukken te raadplegen bij betreffende vergadering.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitief vaststellen agenda

4 - Programmabegroting 2020

5 - Sluiting