Besluitvormende raadsvergadering 30 mei 2022

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over het volgende voorstel: Zienswijze begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen BsGW, Veiligheidsregio Limburg Noord, WAA, MGR SDLN, Omnibuzz, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Maasveren, RUD Limburg Noord.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een audiostream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220530_1

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen (Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergaderingen van 7 maart 2022, 28 maart 2022 en 30 maart 2022

5 - Zienswijze begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen BsGW, Veiligheidsregio Limburg Noord, WAA, MGR SDLN, Omnibuzz, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Maasveren, RUD Limburg Noord.

5.1 - BsGW

5.2 - Veiligheidsregio Limburg Noord

5.3 - WAA

5.4 - MGR SD

5.5 - Omnibuzz

5.6 - Grenspark Maas-Swalm-Nette

5.7 - Maasveren

6 - Motie vreemd aan de orde van de dag - Beeselse Lijst: communicatieonderzoek

7 - Ingekomen stukken

7.8 - Beantwoorde vragen ingekomen stukken 30 mei 2022

8 - Rondvraag

9 - Sluiting

10 - Presentatie, vragen en debat coalitieakkoord 2022-2026