Besluitvormende raadsvergadering 16 maart 2020

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Deze raadsvergadering is geannuleerd vanwege de noodzakelijke maatregelen rond het Coronavirus. Een nieuwe ingelaste raadsvergadering is gepland op 21 april 2020. Agendapunten 6, 7, 9 en 10 zijn geagendeerd voor de ingelaste vergadering.
Alle andere voorstellen komen aan bod in de raadsvergadering van 2 juni 2020.

Agenda

0 - Vergaderdocumenten

1 - Opening

2 - Mededelingen:- Nieuws uit (regionale) werkgroepen | gemeenschappelijke regelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststellling besluitenlijsten van de raadsvergadering van 27 januari 2020 en de buitengewone raadsvergadering van 28 januari 2020

5 - Ingekomen stukken

6 - Beleidsplan VRLN 2020-2023 "Samen op weg naar de gezondste en veiligste regio"

7 - Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg

8 - Armoedebeleid 'Meedoen naar vermogen

9 - Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

10 - Regiovisie Noord-Limburg 2040 'de gezondste regio'

11 - Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester

12 - Ontheffing woonverplichting burgemeester

13 - Rondvraag

14 - Sluiting