Raadscommissievergadering 30 september 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterJ.E.F. van Tegelen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Definitieve vaststelling agenda commissievergadering 30 september 2019

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 4 september 2019

5 - Toetsings-Kader Opwekking Duurzame Energie Beesel (Kode Beesel)

6 - Opstellen beleid: Financiële verordening 2020

7 - Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beesel (213a-verordening)

8 - Sluiting