Raadscommissievergadering 9 oktober 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.H.J. Roelofs

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 11 september 2017

3 - Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening ivm Wet aanpak woonoverlast

4 - Regio visie bijzondere doelgroepen 2017-202

5 - Bibliotheek Peel en Maas - productenbegroting en meerjarig subsidiekader

6 - Amendement afvalinzameling - raadsvergadering 27 maart 2017

7 - Afvalstoffenverordening gemeente Beesel 2018

8 - Vaststelling vast en variabel tarief afvalstoffenheffing 2018

9 - Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de door BsGW voorgestelde begrotingswijzigingen

10 - Sluiting