Besluitvormende raadsvergadering 12 juli 2021

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Let op: in het kader van de Corona-maatregelen wordt de vergadering live uitgezonden. De vergadering is voor het publiek te volgen via YouTube: https://youtu.be/uT0t4FLA0vc
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: de kadernota sociaal domein; inpassingsplan opwaardering Maaslijn (horen raad); de aanschaf camerasysteem en Teams integratie Burgerzaal; de jaarrekening 2020; en de eerste bestuursrapportage 2021.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.

Documenten

Agenda

0 - Inspreker voorafgaand aan de vergadering

1 - Opening

2 - Mededelingen (Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergadering van 14 juni 2021 en het perspectiefgesprek van 28 juni 2021

5 - Kadernota sociaal domein

6 - Inpassingsplan opwaardering Maaslijn (horen raad)

7 - Aanschaf camerasysteem en Teams integratie

8 - Jaarrekening 2020

9 - Eerste bestuursrapportage 2021

10 - Ingekomen stukken

10.1 - Voorstel ter afhandeling college

10.2 - Voorstel ter kennisneming

10.3 - VNG-ledenbrieven

10.4 - Artikel 44 vragen

10.5 - Brieven rekenkamercommissie

10.6 - Raadsinformatiebrieven

10.7 - Raadsconsultatiebrieven

11 - Rondvraag

12 - Sluiting