B&W publicatie 6 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Opstellen beleid Bibob

4 - Zienswijze begroting BsGW 2020 - 2024

5 - Jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg Noord

6 - Jaarrekening 2018 en zienswijze op de primaire begroting 2020 GR WAA

7 - Zienswijze op jaarverslag 2018, begroting 2019-1, begroting 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz

8 - BBV gunning civieltechnisch werk wijk Hazenkamp

9 - Onherroepelijke levering perceel K 2284 en intrekking aanwijzing Wetvoorkeursrecht gemeente diverse percelen gelegen in het projectgebied Drakenrijk.

10 - Opleggen last onder dwangsom St. Lambertusdijk 2 Reuver

11 - Principebesluit voor het realiseren van vier levensloopbestendige en extra toegankelijke woningen op de locatie St. Jorisstraat 3, 5 en 7 in Beesel.

12 - Austausch burgemeesters Brüggen | Beesel op 7 mei 2019