B&W publicatie 10 februari 2020

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Aanwijzing lid van het Algemeen Bestuur voor de BsGW

4 - Armoedebeleid 'Meedoen naar vermogen

5 - Herbenoeming vijf leden voor de Adviescommissie Sociaal Domein

6 - Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg

7 - Principebesluit erfafscheiding Rijksweg 3a in Reuver.