Besluitvormende raadsvergadering 6 februari 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 12 december 2016

5 - Ingekomen stukken

6 - Evaluatie Olympia 's Tour 2016

7 - Integraal jeugdbeleid gemeente Beesel 2017 - 2020

8 - Krediet invoering Omgevingswet

9 - Kerktoren Offenbeek

10 - Digitalisering mediabestanden voormalige omroep Maas en Grens

11 - Vaststellen begrotingswijzigingen februari 2017

12 - Rondvraag

13 - Sluiting