B&W publicatie 28 februari 2023

Algemene informatie
PlaatsKamer burgemeester
Tijd09:15 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Agenda

2 - Openbare besluitenlijst B&W 28-2-2023

3 - Uitnodigingen college

3.1 - 2023.02.08, CIBL: uitnodiging provinciaal cultuurdebat 08-03-2023 Sittard

3.2 - 2023.02.14, VLG: uitnodiging Limburgse Bestuurdersdag 22-11-2023 Maastricht

4 - Burgemeestersoverleg regio Noord-Limburg 28 februari 2023

5 - Actualiseren mandaatregister

6 - Aanvraag subsidie Kernoverleg Beesel Festival ‘Geluif in ’t goeje’

7 - Kaderbrief MGR Begroting 2024-2027 definitief

8 - Raadsinformatiebrief communicatie-aanpak

9 - Evaluatie centrum Reuver