Raadscommissievergadering 11 september 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterJ.E.F. van Tegelen

Deze vergadering vindt ivm de kermis plaats op donderdag en wordt verdeeld over 2 tafels. Agendapunten 1 t/m 11 worden plenair behandeld. Agendapunten 12 t/m 17 worden behandeld door tafel 1. Agendapunten 18 t/m 23 worden behandeld door tafel 2. Voorzitter van tafel 2 is dhr. B. Holman. Tafel 2 vindt plaats in de commissiekamer.

Documenten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Goedkeuring verslag commissievergadering 10 juni 2014

4 - Kadernota paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing

5 - Kadernota paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen

6 - Kadernota paragraaf C Financiering

7 - Kadernota paragraaf E Verbonden partijen

8 - Kadernota paragraaf F Grondbeleid

9 - Kadernota paragraaf G Lokale heffingen

10 - Financiële verordening gemeente Beesel 2015

11 - Eerste bestuursrapportage 2014

12 - Vaststellen verordening Basisregistratie Personen (BRP)

13 - belastingtaken Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen GR BsGW

14 - Definitieve vaststelling wegenlegger

15 - Vaststelling bestemmingplan Molenveld- Zuid en naamswijziging naar Oppe Brik.

16 - Het beleidsplan Participatiewet 2015-2018 'Iedereen doet mee' en de verordeningen Participatiewet 2015

17 - Sluiting tafel 1

18 - Optimalisatie herinrichting Heerstraat Kesselseweg

19 - Beleidsplan en verordening Wmo 2015

20 - Uitvoeringsplan jeugdhulp gemeente Beesel 2015

21 - Verordening jeugdhulp gemeente Beesel 2015

22 - Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

23 - Sluiting tafel 2