Raadscommissievergadering 23 januari 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterA.J. Holman, MAC

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Goedkeuring verslag d.d. 28 november 2016

4 - Evaluatie Olympia 's Tour 2016

5 - Integraal jeugdbeleid gemeente Beesel 2017 - 2020

6 - Krediet invoering Omgevingswet

7 - Kerktoren Offenbeek

8 - Sluiting