Besluitvormende raadsvergadering 11 juli 2022

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: financiële verordening gemeente Beesel 2023; jaarrekening 2021; eerste bestuursrapportage 2022; kadernota 2023; en de regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220711_1

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen (Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Beëdiging fractievertegenwoordiger namens het CDA

5 - Vaststelling besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergaderingen van 30 mei 2022 en 31 mei 2022

6 - Financiële verordening gemeente Beesel 2023

7 - Jaarrekening 2021

8 - Eerste bestuursrapportage 2022

9 - Kadernota 2023

10 - Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026

11 - Ingekomen stukken

12 - Rondvraag

13 - Sluiting