B&W vergadering 10 juli 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - B&W besluitenlijst van 2-17-07-03

2 - Uitnodigingen

3 - BenW nota terugkoppeling straatschouw 19 juni 2017

4 - Aanwijzen toezichthouders

5 - BenW nota aanwijzen https:||zoek.officiele bekendmakingen.nl als internetadres waarop het elektronische gemeentebald wordt uitgegeven.

5 - Invulling combinatiefuncties sport en cultuur met ingang van schooljaar 2017-2018.

6 - Voorstel tot deelname aan het vervolgtraject "verkenning kansrijke thema's voor samenwerking binnen de waterketen in de provincie Limburg"

7 - Verkeerssituatie Kerkeveldweg

8 - Verkeerssituatie kruising Sint Jozefweg | Molenweg

9 - Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN)

10 - Principeverzoek fam. van der Helm voor wijziging bestemming van de schuur bij pand Mgr. Theelenstraat 17 in Beesel en aanwijzing tot gemeentelijk monument.

11 - Principebesluit vergroting bouw- en bestemmingsvlak agrarisch bedrijf Oude Bosweg 1 in Beesel t.b.v. mestopslag