Raadscommissievergadering 12 april 2021

Algemene informatie
PlaatsDigitaal (via MS Teams)
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.A.S. Urru

Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/rmuB32Ss7D0
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: het detailhandelsbeleid; de Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel; het plan van aanpak ‘Waardevol Beesel’; de uitbreiding berging sporthal De Schans; en de vaststelling bestemmingsplan Offenbekermarkt.
De vergadering start om 19:30 uur en is via de livestream te volgen voor publiek.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vastelling agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 22 februari 2021

5 - Detailhandelsbeleid

6 - Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel

7 - Plan van aanpak 'Waardevol Beesel'

8 - Uitbreiding berging sporthal De Schans

9 - Vaststelling bestemmingsplan Offenbekermarkt

10 - Sluiting