B&W publicatie 9 maart 2020

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Actualiseren mandaatregister, aanwijzingenregister en procesmachtiging

4 - Agenda portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein d.d. 12 maart 2020, Gemeente Bergen

5 - Uitvoering besluit intrekken last onder dwangsom en invorderingsbesluiten