B&W publicatie 4 februari 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Reactie op kadernota VRLN

4 - Verlenen subsidies aan sportverenigingen , culturele verenigingen en ouderenverenigingen .

5 - Jumelage Montblanc: gezamenlijk bezoek Philharmonisch Gezelschap Reuver, Harmonie St. Gertrudis Beesel en gemeente Beesel aan Montblanc in 2020

6 - Gebouwen beheerplan 2019-2022

7 - aankoop Hen-wegenfrees en Joskin watertank

8 - Raadsvoorstel - Evaluatie amendement gratis innemen grof tuinafval en grof huishoudelijk restafval