Besluitvormende raadsvergadering 11 november 2021

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd09:00 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Let op: in het kader van de Corona-maatregelen is de publieke tribune helaas gesloten. De vergadering is voor het publiek live te volgen via YouTube: https://youtu.be/5HEjLb52zto
In deze raadsvergadering wordt de gemeentebegroting 2022 behandeld (de zogenaamde Algemene Beschouwingen). De gemeenteraad besluit over de hoeveelheid geld die in 2022 wordt besteed aan de gemeentelijke beleidsterreinen.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststellen agenda

4 - Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn

5 - Schorsing van de vergadering

6 - Behandeling programmabegroting 2022 in 2e termijn

7 - Schorsing van de vergadering

8 - Afronding debat en stemming

9 - Sluiting