B&W publicatie 10 november 2020

Algemene informatie
Plaats
Tijd09:00 uur

Agenda

2 - Openbare besluitenlijst B&W 2020-11-10

3 - uitnodiging: VNG Bestuurdersdag op 27 november 2020,

4 - Collegevoorstel toetreding Mook en Middelaar tot BsGW

5 - Collegevoorstel Start procedure omgevingsvergunning Roozendaelseweg 2

6 - Collegevoorstel stand van zaken actieplan duurzaamheidsvisie Q4 2020

7 - 20201110 - Collegevoorstel Detailhandelsbeleid

8 - 20201110 - Collegevoorstel Stimuleringsregeling TCGB

9 - Collegevoorstel PHO Sociaal Domein van 12-11-2020

10 - Collegevoorstel Huiberg, No show, Tarieven 2019 en eenmalige toekenning maaltijden