B&W publicatie 24 mei 2022

Algemene informatie
PlaatsKamer burgemeester
Tijd09:15 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Agenda

2 - Openbare besluitenlijst B&W 24-5-2022

3 - Uitnodigingen college

3.1 - uitnodiging voor relatiedag Kinderfonds Midden-Limburg 17-6-2022

3.2 - uitnodiging college voor Vogelschieten op 4-6-2022 door Schutterij

3.3 - uitnodiging voor 17e jaarlijkse Limburgse Veteranendag op 18-6-2022 in Roermond

3.4 - uitnodiging wethouder voor première Laat Het Licht Aan 23-5-2022 Amsterdam

4 - Vervolg regionale samenwerking BW MO BP

5 - Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026

6 - Plaatsing terrassen gemeente Beesel

7 - Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning Broeklaan 94

8 - Mariastraat 3

9 - Machtiging Peel en Maas voor Europese aanbesteding inzameling en verwerking OPK

10 - Aanwijzing KNIL-graven op Algemene Begraafplaats tot gemeentelijke monument en overnemen grafrechten.