B&W vergadering 13 maart 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

9.00 uur: afstemming Esther Apeldoorn

Documenten

Agenda

1 - Besluitenlijst B&W vergadering van 6 maart 2017

2 - Uitnodigingen

3 - Subsidie aan Stichting Bakheide Collectief voor uitvoering theaterproductie ZOG

4 - Raadsinformatiebrief leerplicht schooljaar 2015-2016

5 - Regionale harmonisering clientervaringsonderzoeken Sociaal Domein 2016 en uitvoering motie 'Keukentafelgesprek

6 - Beschikbaar stellen financiƫle middelen voor de uitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs 2017.

7 - Geplande incidentele activiteiten 2017 schutterij "St. Georgius en St Sebastianus" Beesel waarbij gebruik wordt gemaakt van de onveilige zone en geraapte kogels seizoen 2016.

8 - Heroverweging principebesluit bouw woning Heerstraat tussen nr. 15 en 15b in Reuver