Besluitvormende raadsvergadering 26 mei 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 17 februari, 26 & 27 maart en 12 mei 2014

5 - Ingekomen stukken

6 - Raadsvoorstel Strategisch Reservebeleid

7 - herijking p&c-cyclus

8 - Nieuwe Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Beesel

9 - Aanpassing van de klachtenverordening

10 - Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad (ex. art. 77 Gemeentewet)

11 - Benoeming leden auditcommissie

12 - Aanbesteding interne controle & jaarrekeningcontrole voor de periode 2014-2017

13 - Rondvraag

14 - Sluiting