B&W vergadering 6 februari 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - Besluitenlijst B&W vergadering van 2017-01-30

2 - Ledenraadpleging uitgangspunten Cao Gemeenten 2017 e.v.

3 - Samenwerkingsprotocol gemeenten Limburg en Raad voor de Kinderbescherming

4 - BenW - aanwijzingsbesluit inzameling Oud Papier en Karton

5 - BenW - keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval

6 - Opstart veegplan bestemmingsplan Bebouwde gebieden en traject voorzienbaarheid voor het verminderen van het aantal woningbouwlocaties.

7 - Weigering omgevingsvergunning voor het handelen met gevolgen voor een beschermd gemeentelijk monument Rijksweg 51 Reuver.

8 - Afwegingskader woninglocaties en woningbouwinitiatieven.