Besluitvormende raadsvergadering 15 december 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van:- de raadsvergadering op 6 en 7 oktober 2014;- de algemene beschouwingen op 3 en 6 november 2014.

5 - Benoeming Marcel Roelofs tot lid auditcommissie

6 - Ingekomen stukken

7 - Onderzoeksrapport rekenkamercommissie "Bösdael, wonen met zorg in Beesel"

8 - Tweede bestuursrapportage 2014

9 - Controleprotocol en normenkader 2014

10 - Nota Reserves en Voorzieningen 2014

11 - Aanvraag zendmacht lokale omroep 2015-2020

12 - Vaststelling bestemmingsplan "Bebouwde gebieden".

13 - Herinrichting centrum Beesel tot Beesel Drakedörp

14 - Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2014

15 - Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beesel

16 - Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

17 - Vaststelling van de ‘legesverordening Beesel 2015’ en de ‘verordening brandweerrechten Beesel 2015’.

18 - Invordering- en kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

19 - Aanpassen bezwaarschriftenverordening

20 - Aanpassing tarieventabel lijkbezorgingsrechten Beesel

21 - Begrotingswijzigingen december 2014

22 - Rondvraag

23 - Sluiting