Raadscommissievergadering 14 januari 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterJ.E.F. van Tegelen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststelling verslag commissievergadering 3 december 2018

4 - Actualisatie Bouwverordening

5 - Onttrekking onbeveiligde spoorwegovergang Rayerveldweg aan het openbaar verkeer

6 - Planologische procedure voor de besluitvorming over de dijkversterking Beesel: Omgevingsvergunning versus bestemmingsplan

7 - Delegeren zienswijze begrotingswijzigingen Gemeenschappelijke regelingen

8 - Sluiting