Raadscommissievergadering 26 juni 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterJ.E.F. van Tegelen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten

1 - Opening

2 - Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 8 mei 2017

3 - Programmarekening 2016

4 - Eerste bestuursrapportage 2017

5 - Beleidskader Kunst cultuur en erfgoed 2017-2020

6 - Vaststellen POL-uitwerkingen Detailhandel (Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg), Werklocaties-bedrijventerreinen (Visie bedrijventerreinen Noord-Limburg) en Werklocaties-kantoren (Regionale visie kantoren Noord-Limburg).

7 - Vaststellen bestemmingsplan Pastoor Vranckenlaan 28, Reuver

8 - Slutiing