Raadscommissievergadering 14 februari 2022

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterP.J.I.M. Jacobs

Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: Transitievisie warmte; herziening exploitatieopzetten 2021; vaststelling bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek; afstemmingverordening Participatiewet (inburgering); klachtenverordening; en subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven.
Vanwege de huidige coronamaatregelen is de vergadering voor het publiek live te volgen via YouTube: https://youtu.be/flrMHQAc5oc
De commissievergadering is ook terug te luisteren (enkel audio) via:  https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220214_1

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vastelling agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 10 januari 2021

5 - Transitievisie Warmte

6 - Herziening exploitatieopzetten 2021

7 - Vaststelling bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek

8 - Afstemmingsverordening Participatiewet (inburgering)

9 - Klachtenverordening 2022

10 - Subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven

11 - Sluiting