B&W publicatie 25 maart 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Lijst nevenfuncties leden college van Burgemeester en Wethouders, peildatum 1 april 2019

4 - RIB Damoclesbeleid

5 - RIB Brandweerprestaties 2018

6 - BenW - RIB Motie Kringkoopwinkel

7 - Principebesluit Burgemeester Janssenstraat 37: vestiging nieuw (agrarisch) bedrijf waarbij ondermeer de bestaande bedrijfswoning wordt verbouwd en een nieuwe mantelzorgwoning op het perceel wordt gerealiseerd.

8 - Afwegingskader woningbouwverzoeken

9 - kostendekkende huurprijs Binnensport Beesel