Raadscommissievergadering 17 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterG.T.P.M. Derks

I.v.m. verhindering van mw. Huijs zal dhr. Derks het voorzitterschap voor zijn rekening nemen.

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststelling verslag commissievergadering 20 mei 2019

4 - Begroting 2020 en jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

5 - Programmarekening 2018

6 - Eerste bestuursrapportage 2019

7 - Visie Recreatie & Toerisme 2019 - 2023

8 - Vaststellen bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel'

9 - Raadsvoorstel vaststellen "Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers gemeente beesel 2019".

10 - Sluiting