B&W vergadering 25 april 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - Besluitenlijst B&W vergadering van 2017-04-10

2 - uitnodigingen

3 - A. Jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).B. Begroting 2018 VRLNC. Aanvulling weerstandsvermogen VRLND. Aanpassen gemeentelijke bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen

4 - Koningsdag 2017 - bijdrage georganiseerde activiteiten Reuver

5 - jaarverslag bezwarencommissie 2016

6 - Convenant samenwerking uitvoering overeenkomsten JeugdzorgPlus Zuid Nederland 2016 - 2018

7 - Subsidie aanvraag sociale verrijking dag voor vrjwilligers Kernoverleg Beesel

8 - jaarrekening 2016 GR WAA en begroting 2018

9 - Agenda portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein 20 april 2017.

10 - Zienswijze ontwerpbegroting 2018 en verantwoording 2016 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

11 - Zienswijze GR Omnibuzz gewijzigde begroting 2017 en meerjarenperspectief 2019 - 2021

12 - Mogelijk vervolg Cittaslow

13 - BenW - verzamelcontainers rest- en gft-afval Oppe Brik

14 - BenW - verplicht stellen gebruik doorzichtige zakken voor het aanbieden van kunststof verpakkingsafval in ondergrondse containers

15 - Verslag perspectiefgesprek 10 april 2017