Raadscommissievergadering 30 november 2020

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterP.J.I.M. Jacobs

Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/eKDbUYuROJI.
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: De tweede bestuursrapportage van 2020, het detailhandelsbeleid in gemeente Beesel en de afbakening van de centrumgebieden in de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver, de stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel, de actualisatie van het algemeen-belangbesluit zwembad de Bercken. Ook wordt voorgesteld om de belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2020 in te trekken en nieuwe belastingverordeningen en bijbehorende tarieven voor het belastingjaar 2021 vast te stellen. Als laatste wordt voorgesteld om het college toestemming te geven tot het nemen van een besluit over de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot BsGW.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslagen commissievergadering 5 oktober 2020 en 27 oktober 2020

5 - Tweede bestuursrapportage 2020

6 - Detailhandelsbeleid

7 - Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel

8 - Actualisatie algemeen-belangbesluit zwembad de Bercken gemeente Beesel

9 - Belastingverordeningen 2021

10 - Toetreding Mook en Middelaar tot BsGW

11 - Sluiting