Raadscommissievergadering 24 november 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterG.T.P.M. Derks

De commissievergadering vindt plaats over een plenaire zitting en 2 tafels. Zie ook meegezonden agendadocument voor bijzonderheden.

Documenten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 11 september 2014

3 - Presentatie onderzoeksrapport rekenkamercommissie "Bosdael, wonen met zorg in Beesel"

4 - Tweede bestuursrapportage 2014

5 - Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

6 - Nota Reserves en Voorzieningen 2014

7 - Vaststelling van de ‘legesverordening Beesel 2015’ en de ‘verordening brandweerrechten Beesel 2015’.

8 - Invordering- en kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

9 - Aanpassen bezwaarschriftenverordening

10 - Aanvraag zendmacht lokale omroep 2015-2020

11 - Vaststelling bestemmingsplan "Bebouwde gebieden".

12 - Herinrichting centrum Beesel tot Beesel Drakedörp

13 - Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2014

14 - Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beesel

15 - Sluiting