B&W publicatie 4 november 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Aanpassing van de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel in verband met de inwerkingtreding van de Wnra

3 - Besluitvormingsproces Regiodeal| convenant Investeringsagenda en Regiovisie

4 - Opstellen beleid: wijziging Gemeenschappelijke Regeling BsGW

5 - Vaststellen Regeling Gemeenschapschapsinitiatieven gemeente Beesel

6 - BenW-nota PHO Ruimtelijk Domein d.d. 7 november 2019

7 - Raadsinformatiebrief uitkomst onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen.

8 - Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde gebieden, veegplan 2019

9 - BenW - RIB start haalbaarheidsonderzoek 'Motie Kringloopwinkel'

10 - Vaststellen bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’

11 - Beslissen op het bezwaar over een invorderingsbesluit