Besluitvormende raadsvergadering 8 maart 2022

Algemene informatie
PlaatsDigitaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

We vervolgen de besluitvormende raadsvergadering van 7 maart 2022. De raadsleden nemen besluiten over de volgende voorstellen: herziening exploitatieopzetten 2021; bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek; afstemmingsverordening Participatiewet (inburgering); klachtenverordening 2022; subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven; aanwijzing stichting 't Anker als organisatie die het publiek belang behartigt.
Let op: de vergadering vindt digitaal plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om de vergadering in de Burgerzaal bij te wonen. De vergadering is voor het publiek live te volgen via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fj-8kKwXM0M.
De agenda en stukken zijn te raadplegen op https://www.beesel.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/30994471-26d4-4cbd-a475-d7f13a8e80d7