Raadscommissievergadering 11 maart 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.A.S. Urru

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststellen verslag commissievergadering 14 januari 2019

4 - Programma-indeling begroting 2020

5 - Partnerschap Beesel - Brüggen

6 - Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht (incl. presentatie van max. 10 minuten)

7 - Raadsvoorstel - Evaluatie amendement gratis innemen grof tuinafval en grof huishoudelijk restafval

8 - Gebouwen beheerplan 2019-2022

9 - Betreft vaststelling Bomenverordening 2019, Beleidsregel en Lijst Beschermde houtopstanden (incl. presentatie van max. 10 minuten)

10 - Vaststelling ambitie invoering Omgevingswet gemeente Beesel (incl. presentatie van max. 10 minuten)

11 - sportbeleid: Samen Fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022

12 - Sluiting