Besluitvormende raadsvergadering 22 mei 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsergadering op 27 maart 2017

5 - Ingekomen stukken

6 - Verslag perspectiefgesprek 10 april 2017

7 - A. Jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).B. Begroting 2018 VRLNC. Aanvulling weerstandsvermogen VRLND. Aanpassen gemeentelijke bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen

8 - Zienswijze GR Omnibuzz gewijzigde begroting 2017 en meerjarenperspectief 2019 - 2021

9 - Zienswijze ontwerpbegroting 2018-2022 BsGW

10 - jaarrekening 2016 GR WAA en begroting 2018

11 - Jaarrekening 2016 en de begroting 2018 Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord

12 - Zienswijze ontwerpbegroting 2018 en verantwoording 2016 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

13 - Parkeeronderzoek centrum Reuver | Uitbreiding parkeerplaats Rustoord

14 - Wijzigingen Verordening leerlingenvervoer gemeente Beesel .

15 - Rondvraag

16 - Sluitng