Besluitvormende raadsvergadering 26 april 2021

Algemene informatie
PlaatsDigitaal (via MS Teams)
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via digitaal via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube:  https://youtu.be/UH9wimrpWeM
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: het detailhandelsbeleid; de Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel; het plan van aanpak 'Waardevol Beesel'; de uitbreiding berging sporthal De Schans; en de herbenoeming extern lid van de rekenkamercommissie (J. Schreurs).
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen (Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijsten van de opiniërende raadsvergadering van 1 maart 2021 en de besluitvormende raadsvergadering van 8 maart 2021

5 - Lijst van ingekomen stukken

5.1 - Voorstel ter afhandeling college

5.2 - Voorstel ter kennisneming

5.3 - VNG-ledenbrieven

5.4 - Artikel 44 vragen

5.5 - Brieven rekenkamercommissie

5.6 - Raadsinformatiebrieven

5.7 - Raadsconsultatiebrieven

6 - Detailhandelsbeleid

6.1 - Amendement (A1) Beeselse Lijst - Detailhandelsbeleid

7 - Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel

8 - Plan van aanpak 'Waardevol Beesel'

9 - Uitbreiding berging sporthal De Schans

10 - Vaststelling bestemmingsplan Offenbekermarkt

11 - Herbenoeming extern lid rekenkamercommissie (J. Schreurs)

12 - Rondvraag

13 - Sluiting