Besluitvormende raadsvergadering 6 juli 2020

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

In het kader van de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om ook publiek te laten plaatsnemen in de burgerzaal. U kunt de vergadering live volgen via de livestream op onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=gb%5FQmFbXgEo

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

2.1 - Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen

2.2 - Oplegging geheimhouding werkvergadering 8 juni 2020 en besloten commissievergadering 22 juni 2020

3 - Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 2 juni 2020 en perspectiefgesprek 30 juni 2020

3.1 - Besluitenlijst raadsvergadering 2020-6-2

3.2 - Vaststellen verslag Perspectiefgesprek 30 juni 2020

4 - Agenda Besluitvormende raadsvergadering 2020-7-6

5 - Ingekomen stukken

6 - Programmarekening 2019

7 - 1e bestuursrapportage 2020

8 - Raadsvoorstel verzoek Enexis versterking eigen vermogen

9 - Onderzoek mogelijkheden bezoekerscentrum aan de Maas

10 - Afhandeling motie camperplaatsen

11 - Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers 2020 en procedure buitenlandse reizen

11.1 - Raadsvoorstel intrekken verordening 2015 buitenlandse reizen college en verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers

11.2 - Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers 2020

12 - Verordening Rekenkamercommissie gemeente Beesel 2020

13 - Motie vreemd aan de orde van de dag: cameratoezicht ondergrondse milieustraten huishoudelijk afval

14 - Motie vreemd aan de orde van de dag: BTW-verlaging

15 - Motie vreemd aan de orde van de dag: huisvesting 2020-2022

16 - Rondvraag

17 - Sluiting