Besluitvormende raadsvergadering 30 oktober 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Kennismaking nieuwe directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord, dhr. Jac Rooijmans

2 - Opening

3 - Mededelingen- Nieuws uit (regionale) werkgroepen | gemeenschappelijke regelingen

4 - Definitieve vaststelling van de agenda

5 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2017

6 - Ingekomen stukken

7 - Onderzoeksrapport rekenkamer 'Subsidieverstrekkingen in de gemeente Beesel'

8 - Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening ivm Wet aanpak woonoverlast

9 - Regio visie bijzondere Doelgroepen 2017-2020

10 - Bibliotheek Peel en Maas: Productenbegroting en meerjarig subsidiekader

11 - Amendement afvalinzameling - raadsvergadering 27 maart 2017

12 - Afvalstoffenverordening gemeente Beesel 2018

13 - Vaststelling vast en variabel tarief afvalstoffenheffing 2018

14 - Zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging 2018 BsGW

15 - Rondvraag

16 - Sluiting