Raadscommissievergadering 8 mei 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.H.J. Roelofs

Agenda

- Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 13 maart 2017

3 - Verslag perspectiefgesprek 10 april 2017

4 - Zienswijze jaarrekening 2016 en begroting 2018, Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

5 - Zienswijze gewijzigde begroting 2017 en meerjarenperspectief 2019 - 2021 GR Omnibuzz

6 - Zienswijze ontwerpbegroting 2018-2022 GR BsGW

7 - Zienswijze jaarrekening 2016 en begroting 2018 GR WAA

8 - Zienswijze jaarrekening 2016 en begroting 2018 GR Maasveren Limburg Noord

9 - Zienswijze ontwerpbegroting 2018 en verantwoording 2016 MGR Sociaal Domein

10 - Verordening leerlingenvervoer gemeente Beesel

11 - Parkeeronderzoek centrum Reuver | Uitbreiding parkeerplaats Rustoord

12 - Sluiting